Bộ giao diện gắn âm bàn MCS-D 3643

Nhà sản xuất beyerdynamic
Mã sản phẩm

Bộ giao diện gắn âm bàn MCS-D 3643: Bộ giao diện gắn âm bàn, có thể sử dụng làm micro chủ tọa hoặc đại biểu