Card nhận tín hiệu LED Linsn RV908, Card điều khiển LED RV908

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Tính năng

- 12 chiếc HUB75 của giao diện 16P, thẻ Hub không cần nữa.


- Hỗ trợ đầu vào HDMI màu 12 bit (cần gửi thẻ với chín thế hệ)


- Sử dụng bộ xử lý tín hiệu 18, hỗ trợ tối đa RGB mỗi màu 18 (260.000) màu xám


- Hỗ trợ tối đa thẻ 4.single 1024X256 pixel, hiệu chỉnh màu đơn điểm 1.024

- Hỗ trợ chuyển đổi không gian màu thẻ đơn


- Hỗ trợ đọc lại tập tin cấu hình


- Chương trình hỗ trợ để sao chép


- Hỗ trợ phát hiện lỗi pixel (được hỗ trợ bởi chip chuyên dụng)


- Hỗ trợ cáp mạng BERT


-  Hỗ trợ phát hiện lỗi cáp


- Hỗ trợ giám sát chuyển đổi cửa tủ


- Màn hình điện áp 14 chiều, tất cả các cách cho hệ thống, hai hộp cung cấp điện bên ngoài


- Giám sát nhiệt độ.


- Giám sát độ ẩm (cần cảm biến độ ẩm)