Phụ kiện hệ thống MCS-D 200: Nút ấn các loại

Phụ kiện hệ thống MCS-D 200: Nút ấn các loại
Phụ kiện hệ thống MCS-D 200: Nút ấn các loại
Nhà sản xuất beyerdynamic
Mã sản phẩm

Nút ấn bật/tắt mic sử dụng cho MCS-D3643: CA 1241

Công tắc Piezo cho đơn vị hệ thống MCS-D 3643, vòng màu kép

- Nút ấn Clear sử dụng cho MCS-D3643: CA 1241 C

Nút Piezo có in "Xóa" cho đơn vị hệ thống MCS-D 3643, vòng màu kép

- Nút ấn Prior sử dụng cho MCS-D3643 

Nút Piezo có in 'Ưu tiên' cho đơn vị hệ thống MCS-D 3643, vòng màu kép

 

 

- Chân đế cho các bộ micro cổ ngỗng Quinta và MCS: CA 2475

Đứng 3/8 ", cao 870 - 1575 mm (34 - 62"), với tấm đế nặng, với tấm cho Quinta và
Đơn vị micro cổ ngỗng MCS, màu xám.