Phụ kiện hệ thống MCS-D 200: Cáp kết nối

Phụ kiện hệ thống MCS-D 200: Cáp kết nối
Phụ kiện hệ thống MCS-D 200: Cáp kết nối
Phụ kiện hệ thống MCS-D 200: Cáp kết nối
Nhà sản xuất beyerdynamic
Mã sản phẩm

Những sản phẩm phụ kiện hệ thống MCS-D: Cáp kết nối

 - Dây nối cáp CA 4231: dài 2 mét

- Jack 6 chân, đầu đực: CA 4235

- Jack 6 chân, đầu cái: CA 4235

- Dây nối cáp, dài tùy chọn CA 4239

- Cáp kết nối, tùy chọn ( tính theo mét)

- Cáp kết nối 2m/5m/10m/20m

- Cáp nối dài thẳng 0.5m mạng NetRateBus- CA 4391: Cáp nối dài thẳng 0.5m mạng NetRateBus cho hệ thống MCS-D 200, đầu nối cắm có thể bắt vít

- Cáp nối dài thẳng dài tùy chọn mạng NetRateBus- CA 4398: Cáp nối dài thẳng mạng NetRateBus cho hệ thống MCS-D 200, đầu nối cắm có thể bắt vít

- Cáp nối 2 đầu cái CA4399: Cáp nối 2 đầu cái cho mạng NetRateBus của MCS-D 200, chiều dài tùy chọn